Chào mừng bạn ghé thăm website tuvandichvucongtam.com
Hotline: 0902.504.239 - 0919.989.817
MENU

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI

22-01-2024
- Nếu chỉ có 2 thành viên, bạn sẽ thành lập doanh nghiệp TNHH 2 Thành Viên trở lên. - Đối với doanh nghiệp cổ phần thì ngoài các tiêu chuẩn quy định của doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên, tại khoản 2 Điều 11 Luật Doanh nghiệp 2005 ...

 Câu hỏi 

Tôi hiện đang là giám đốc công ty cổ phần, tôi có người bạn muốn làm ăn chung và chúng tôi định thành lập doanh nghiệp mới. Vậy luật sư cho hỏi tôi có thể mở loại hình doanh nghiệp nào, và có thể đồng thời làm giám đốc của công ty mới hay không.

 Trả lời: 

- Nếu chỉ có 2 thành viên, bạn sẽ thành lập doanh nghiệp TNHH 2 Thành Viên trở lên. 
- Đối với doanh nghiệp cổ phần thì ngoài các tiêu chuẩn quy định của doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên, tại khoản 2 Điều 11 Luật Doanh nghiệp 2005 còn quy định Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty cổ phần không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Doanh nghiệp khác.
 
Như vậy có nghĩa là bạn chỉ có thể đồng thời làm Giám đốc của 2 công ty TNHH nhưng bạn không thể đồng thời vừa làm Giám đốc của 1 công ty TNHH vừa làm Giám đốc của một công ty cổ phần.