Chào mừng bạn ghé thăm website tuvandichvucongtam.com
Hotline: 0902.504.239 - 0919.989.817
MENU

THÔNG TƯ MỚI QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN MỚI NHẤT NĂM 2017

10-08-2017
Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế chậm nhất 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng hóa đơn.
         Ngày 27/4/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/6/2017.
 
          Với quy định mới này, thời gian mua hóa đơn, tự in, đặt in hóa đơn đã giảm đáng kể, điều này sẽ góp phần tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tránh được những phiền hà, mất thời gian không cần thiết về thủ tục mua, in hóa đơn giá trị gia tăng.
       
          Kế toán QUANG TÙNG tóm tắt một số thay đổi trong thông tư 37/2017/TT-BTC so với thông tư 39/2014/TT-BTC và thông tư 26/2015/TT-BTC như sau:
 
Quy định mới (TT 37/2017/TT-BTC)
Quy định cũ (TT 39/2014/TT-BTC và TT 26/2015/TT-BTC)
 
 
 
Sử dụng hóa đơn tự in
- DN có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in gửi CQT quản lý trực tiếp.Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của DN, CQT phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của DN.
- Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn tự in.
- DN có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn tự in gửi CQT quản lý trực tiếp. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của DN, CQT phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn tự in của DN.
- Trường hợp sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn tự in
 
 
 
Sử dụng hóa đơn đặt in
- DN có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in gửi CQT quản lý trực tiếp. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của DN, CQT phải có thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in.
- Trường hợp sau 02 ngày làm việc cơ quan quản lý thuế trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn đặt in.
- DN có văn bản đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in gửi CQT quản lý trực tiếp. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của DN, cơ quan thuế phải có ý kiến về điều kiện sử dụng hóa đơn đặt in.
- Sau 5 ngày làm việc cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản thì DN được sử dụng hóa đơn đặt in
 
Thông báo phát hành
hóa đơn
- Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến CQT quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.
- Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến CQT quản lý trực tiếp chậm nhất năm (05) ngàytrước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành.
      Tài liệu đính kèm
 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM DV QUANG TÙNG

Địa chỉ: 50/11 Đường Số 9, Phường 9, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 383 114 24 - (08) 3831 5482
Fax: (846) 258 6999
Email: dichvucongtam.qt@gmail.com
Website: http://www.dichvucongtam.com