Chào mừng bạn ghé thăm website tuvandichvucongtam.com
Hotline: 0902.504.239 - 0919.989.817
MENU

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN, HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

02-05-2024
Trường hợp doanh nghiệp không lưu trữ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định của Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn sẽ bị ấn định thuế khi cơ quan thuế thanh tra, kiếm tra.

– Các văn bản quy phạm pháp luật về kế toán:

+  Luật Kế toán số 88/2015/QH13;

+ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán;

+ Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp; Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 sửa đổi bổ sung Thông tư 200/2014/TT-BTC

+ Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán nghiệp vừa và nhỏ.

– Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình

– Doanh nghiệp cần mở sổ sách kế toán và ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngay từ khi thành lập doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp không lưu trữ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định của Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn sẽ bị ấn định thuế khi cơ quan thuế thanh tra, kiếm tra.