Chào mừng bạn ghé thăm website tuvandichvucongtam.com
Hotline: 0902.504.239 - 0919.989.817
MENU

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY KẾ TOÁN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

01-01-1970
Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng chính những doanh nghiệp vừa và nhỏ này là là sức bật chính của nền kinh tế.

Một đặc trưng của doanh nghiệp vừa và nhỏ là cơ cấu tổ chức được tinh giản nên hai loại dịch vụ mà các doanh nghiệp này quan tâm chính là pháp lý và kế toán. Nhu cầu dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp Việt Nam là rất lớn nên đây cũng là ngành nghề mà nhiều tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện nên các nhà đầu tư nước ngoài khi muốn kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam phải tuân thủ các điều kiện quy định trong pháp luật chuyên ngành.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 59 Luật Kế toán 2015 thì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài có thể thành lập chi nhánh của mình tại Việt Nam. Chúng tôi xin tổng hợp và gửi đến Quý Khách hàng một số quy định và các bước liên quan đến việc thành lập chi nhánh công ty kế toán nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Bước 1: Thành lập chi nhánh công ty kế toán nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện đối với công ty kế toán tại nước ngoài:

 • Được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
 • Đã hoạt động ít nhất 05 năm kể từ ngày đăng ký hoặc thành lập;
 • Nếu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

Nội dung hoạt động của chi nhánh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của công ty tại nước ngoài.

Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty kế toán nước ngoài tại Việt Nam

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh;
 • Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc tương đương của công ty nước ngoài;
 • Văn bản bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh;
 • Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm gần nhất hoặc giấy tờ tương đương xác minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;
 • Bản sao Điều lệ hoạt động của Chi nhánh;
 • Bản sao hộ chiếu/căn cước công dân/chứng minh nhân dân của người đứng đầu Chi nhánh;
 • Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Chi nhánh.

Lưu ý: Tài liệu hoặc giấy tờ bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt và công chứng, chứng thực. Đối với các tài liệu được cấp tại nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự bởi cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước sở tại.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Công thương.

Thời hạn: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công thương sẽ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công thương sẽ yêu cầu sửa đổi, bổ sung. Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lê, Bộ Công thương sẽ quyết định cấp hay không cấp Giấy phép thành lập chi nhánh. Nếu không cấp sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 2: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Điều kiện của chi nhánh kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt nam của công ty nước ngoài:

 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật của nước nơi doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài đặt trụ sở chính;
 • Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề, trong đó có giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh;
 • Giám đốc hoặc tổng giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác tại Việt Nam;
 • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán nước ngoài phải có văn bản gửi Bộ Tài chính bảo đảm chịu trách nhiệm về mọi nghĩa vụ và cam kết của chi nhánh tại Việt Nam.

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán của các kế toán viên hành nghề;
 • Hợp đồng lao động giữa chi nhánh với các kế toán viên hành nghề;
 • Văn bản cam kết của công ty tại nước ngoài, giấy tờ chứng nhận được phép kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp nước ngoài.

Nơi nộp hồ sơ: Bộ Tài chính.

Thời hạn: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Nếu từ chối cấp thì Bộ sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.