Chào mừng bạn ghé thăm website tuvandichvucongtam.com
Hotline: 0902.504.239 - 0919.989.817
MENU

Văn bản mới

THÔNG TƯ 78/2014/TT-BTC

THÔNG TƯ 78/2014/TT-BTC

Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của...

Đọc tiếp
THÔNG TƯ SỐ 66/2014/TT-BTC NGÀY 20/05/2014

THÔNG TƯ SỐ 66/2014/TT-BTC NGÀY 20/05/2014

Thông tư số 66/2014/TT-BTC ngày 20/05/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Đọc tiếp
THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC

THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 51/2010/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 04/2014/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

Đọc tiếp
THÔNG TƯ 219/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ 219/2013/TT-BTC

Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

Đọc tiếp
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1359/QĐ-BTC NGÀY 11/6/2014

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1359/QĐ-BTC NGÀY 11/6/2014

Quyết định số 1359/QĐ-BTC ngày 11/6/2014 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

Đọc tiếp
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1378/QĐ-BTC NGÀY 13/06/2014

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1378/QĐ-BTC NGÀY 13/06/2014

Quyết định số 1378/QĐ-BTC ngày 13/06/2014 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Đọc tiếp
THÔNG TƯ SỐ 56/2015/TT-BTC NGÀY 23/4/2015

THÔNG TƯ SỐ 56/2015/TT-BTC NGÀY 23/4/2015

Thông tư số 56/2015/TT-BTC ngày 23/4/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 150/2012/TT-BTC ngày 12/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm...

Đọc tiếp
LUẬT ĐẦU TƯ 67/2014/QH13

LUẬT ĐẦU TƯ 67/2014/QH13

Luật Đầu tư 67/2014/QH13 : Luật này quy định về hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hoạt động đầu tư kinh doanh từ Việt Nam ra nước ngoài

Đọc tiếp
QUYẾT ĐỊNH SỐ 543/QĐ-BKHĐT NGÀY 02/05/2013

QUYẾT ĐỊNH SỐ 543/QĐ-BKHĐT NGÀY 02/05/2013

Quyết định số 543/QĐ-BKHĐT ngày 02/05/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Đọc tiếp