Chào mừng bạn ghé thăm website tuvandichvucongtam.com
Hotline: 0902.504.239 - 0919.989.817
MENU

Tin tức

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY KẾ TOÁN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY KẾ TOÁN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, kể cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng chính những doanh nghiệp vừa và nhỏ này là là sức bật chính của nền kinh tế.

Đọc tiếp
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Kế toán 2015 thì kinh doanh dịch vụ kế toán là việc cung cấp dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng, lập báo cáo tài chính, tư vấn kế toán và các công việc khác thuộc nội dung công tác kế...

Đọc tiếp
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Luật Kế toán 2015 và Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán do Bộ Tài chính ban hành vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Đọc tiếp
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ NGÀNH NGHỀ DỊCH VỤ KẾ TOÁN

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Thông tư 296/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Đọc tiếp
GIẢI THỂ CÔNG TY

GIẢI THỂ CÔNG TY

Quang Tùng là đơn vị có uy tín trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn giải thể cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Với kinh nghiệm lâu năm cùng với các quan hệ sẵn có chúng tôi trân trọng cung cấp dịch vụ tốt nhất và thời gian nhanh...

Đọc tiếp
TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP - CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP (TT)

TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP - CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP (TT)

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 197 Luật Doanh nghiệp và xảy ra trường hợp điểm c khoản 1 Điều 197 Luật Doanh nghiệp, công ty gửi hoặc nộp...

Đọc tiếp
TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP - CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP - CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

· Công ty phải đăng ký chuyển đổi loại hình công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. · Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ...

Đọc tiếp
TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP - HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP - HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến...

Đọc tiếp
TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP - TÁCH DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP - TÁCH DOANH NGHIỆP

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty...

Đọc tiếp
TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP - CHIA DOANH NGHIỆP

TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP - CHIA DOANH NGHIỆP

Các thành viên của công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trong trường...

Đọc tiếp
THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐÔÀI TƯ NƯỚC NGOÀI

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐÔÀI TƯ NƯỚC NGOÀI

Áp dụng đối với công ty có từ 1% đến 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Đọc tiếp
THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng ủy quyền cho doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Đọc tiếp
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích của công ty mẹ.

Đọc tiếp
BỐN BƯỚC TIẾN HÀNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

BỐN BƯỚC TIẾN HÀNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

"Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ; nêu rõ phương thức thanh toán, cách thức và thời hạn", luật sư Vũ Tiến Vinh tư vấn về thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Đọc tiếp
THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY HỢP DANH

THÀNH LẬP MỚI CÔNG TY HỢP DANH

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh...

Đọc tiếp
CÁC LƯU Ý - ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

CÁC LƯU Ý - ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ...

Đọc tiếp
CÁC LƯU Ý VỀ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP

CÁC LƯU Ý VỀ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến...

Đọc tiếp
MỘT SỐ LƯU Ý VỀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN, HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ SỔ SÁCH KẾ TOÁN, HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ

Trường hợp doanh nghiệp không lưu trữ sổ sách kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định của Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn sẽ bị ấn định thuế khi cơ quan thuế thanh tra, kiếm tra.

Đọc tiếp

"DOANH NGHIỆP VÀ HỘI NHẬP PHẢI LÀ DIỄN ĐÀN KHÔNG THỂ THIẾU CỦA CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA"

Đây là mong muốn của đông đảo đại biểu tham dự buổi lễ kỉ niệm 9 năm ngày thành lập Tạp chí Doanh nghiệp & và Hội nhập (DN&HN) được tổ chức tại Hà Nội vào sáng nay (2/8).

Đọc tiếp
QUY ĐỊNH MỚI VỀ KÝ HIỆU MẪU SỔ HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

QUY ĐỊNH MỚI VỀ KÝ HIỆU MẪU SỔ HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Những Quy định về ký hiệu mẫu số hóa đơn GTGT như: Tên loại hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, liên hóa đơn… theo quy định mới nhất hiện nay kế toán cần chú ý để tránh sai sót.

Đọc tiếp