Chào mừng bạn ghé thăm website tuvandichvucongtam.com
Hotline: 0902.504.239 - 0919.989.817
MENU

Hỏi đáp

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG

Việc đặt tên doanh nghiệp được quy định tại Chương III của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Để tra cứu tên doanh nghiệp đã đăng ký, người dùng có thể tìm kiếm tên doanh nghiệp...

Đọc tiếp
VỀ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

VỀ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh...

Đọc tiếp
VỀ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

VỀ ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp tư nhân không có quyền tham gia thành lập doanh nghiệp khác. Vậy chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền thành lập, tham gia thành lập doanh nghiệp khác không?

Đọc tiếp
HỎI ĐÁP VỀ THUẾ

HỎI ĐÁP VỀ THUẾ

Tháng 9 vừa rồi tôi có bán 1 mảnh đất và đã thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân. Xin hỏi đến kỳ quyết toán tôi có phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với khoản thu nhập từ việc bán bất động sản này nữa không?

Đọc tiếp
XUNG QUANH VẤN ĐỀ THU THUẾ TNDN VÀ THUẾ TNCN

XUNG QUANH VẤN ĐỀ THU THUẾ TNDN VÀ THUẾ TNCN

Các nghị định và thông tư hướng dẫn cách tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đã được Bộ Tài chính ban hành và tập huấn, phổ biến đến các đối tượng doanh nghiệp và người dân, tuy nhiên, vẫn còn một...

Đọc tiếp
TÀI KHOẢN 333 - THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

TÀI KHOẢN 333 - THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm.

Đọc tiếp
TÀI KHOẢN 152 - NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

TÀI KHOẢN 152 - NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các loại nguyên liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp. Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài hoặc...

Đọc tiếp
TÀI KHOẢN 133 - THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ.

TÀI KHOẢN 133 - THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC KHẤU TRỪ.

Kế toán phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. Trường hợp không thể hạch toán riêng được thì số thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào tài khoản 133. Cuối kỳ, kế...

Đọc tiếp
TÀI KHOẢN 112 – TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

TÀI KHOẢN 112 – TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại Ngân hàng của doanh nghiệp. Căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112 “tiền gửi Ngân hàng” là các giấy báo Có,...

Đọc tiếp
TÀI KHOẢN 111 - TIỀN MẶT

TÀI KHOẢN 111 - TIỀN MẶT

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tại quỹ doanh nghiệp bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ và vàng tiền tệ. Chỉ phản ánh vào TK 111 “Tiền mặt” số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thực tế nhập, xuất,...

Đọc tiếp
DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

- Loại Tài Khoản TÀI SẢN - Loại Tài Khoản NỢ PHẢI TRẢ - Loại Tài Khoản VỐN CHỦ SỞ HỮU - Loại Tài Khoản DOANH THU - Loại Tài Khoản CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH - Loại Tài Khoản THU NHẬP KHÁC - Loại Tài Khoản CHI PHÍ KHÁC - Loại...

Đọc tiếp
THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

THỦ TỤC THAY ĐỔI GIẤY PHÉP KINH DOANH

Theo quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2005, Điều 34, Điều 36, khoản 1 Điều 40, khoản 2 Điều 42, Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì trường hợp doanh nghiệp thay đổi tỷ lệ vốn góp....

Đọc tiếp
TÀI KHOẢN 911 - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

TÀI KHOẢN 911 - XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh...

Đọc tiếp
THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI

- Nếu chỉ có 2 thành viên, bạn sẽ thành lập doanh nghiệp TNHH 2 Thành Viên trở lên. - Đối với doanh nghiệp cổ phần thì ngoài các tiêu chuẩn quy định của doanh nghiệp TNHH 2 thành viên trở lên, tại khoản 2 Điều 11 Luật Doanh...

Đọc tiếp
MỘT NGƯỜI CÓ THỂ THÀNH LẬP TỐI ĐA BAO NHIÊU DOANH NGHIỆP?

MỘT NGƯỜI CÓ THỂ THÀNH LẬP TỐI ĐA BAO NHIÊU DOANH NGHIỆP?

Chúng tôi xin trả lời như sau: Về nguyên tắc Luật doanh nghiệp năm 2005 không hạn chế số lượng doanh nghiệp tối đa cho một nhà đầu tư thành lập. Nhà đầu tư có thể thành lập bao nhiêu doanh nghiệp....

Đọc tiếp